Netfilter – hashlimit

Iptables, Ściąga Admina Zostaw komentarz

HASHLIMIT

1) iptables -A FORWARD -p tcp –dport 3000 -m hashlimit –hashlimit 3/minute –hashlimit-burst 2 \
–hashlimit-name dupa –hashlimit-mode dstip –hashlimit-htable-expire 60000 -j ACCEPT
2) iptables -A FORWARD -p tcp –dport 3000 -j DROP

1) Podobno ma działać jak LIMIT tylko rozszerzony o reguły dstip,srcip,dstport,srcport (nie zachodzi konieczność pisania regułki dla każdego hosta w sieci),z tego co na razie widzę to –hashlimit-burst w rzeczywistości zawsze jest większy o 1 niż zadeklarowaliśmy, poza tym algorytm czasowy działa tak jak w LIMIT z tym wyjątkiem iż jeżeli w regule jest parametr np.: 3/minute to należy dopisać do reguły –hashlimit-htable-expire 40000 co oznacza 40000 milisekund czyli dokładnie 40 sekund, jezeli tego brak to tablica ipt_hashlimit/dupa zostaje czyszczona automatycznie po defaultowym czasie 1000 ms i wszystko się p……., ten czas wyliczyłem z iloczynu –hashlimit-burst i przedziału czasowego –hashlimit wynoszącego 20000 ms, chociaż jeżeli jednostką w –hashlimit jest sec to można pozostawić tę wartość default

–hashlimit x/sec,minute,hour,day określa przedział czasowy pomiędzy seriami
–hashlimit-burst x określa ilość pakietów w pierwszej serii tzw.token bucket
–hashlimit-mode dstip,srcip,dstport,srcport wiadomo ale można wpisywać kilka wartośći po przecinkach
–hashlimit-htable-size x maksymalna liczba „bucket” czyli jeżeli reguła jest połączona z dstip,dstport to znaczy że max może być otwarte x portów w tym samym czasie
–hashlimit-htable-max max ilość wpisów w tablicy o nazwie określonej w –hashlimit-name
–hashlimit-htable-expire = (–hashlimit) * (–hashlimit-burst) czas trwania wpisów w tablicy omówione wyżej
–hashlimit-htable-gcinterval x znalazłem taki opis w iptables tutorial:
How often should the garbage collection function be run. Generally speaking this value should be lower than the expire value. The value is measured in milliseconds. If it is set too low it will be taking up unnecessary system resources and processing power, but if it is too high it can leave unused token buckets lying around for too long and leaving other connections impossible.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Potrzebujesz pomocy w Netfilter – hashlimit ? skontaktuj się z administratorem sieci oraz serwerów.
WordPress - Hosting: Twój hosting - Skórka: N.Design Studio - Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się