Oracle Enterprise Manager => Advisor Central


AWR (Automatic Workload Repository)
statystyki przechowywane w tabelach WRH$ w przestrzeni SYSAUX
warunki:
STATISTICL_LEVEL= TYPICAL | ALL
widoki:
memory:
DBA_HIST_SGA
DBA_HIST_PGASTAT
DBA_HIST_PGA_TARGET_DEVICE
DBA_HIST_SGASTAT
DBA_HIST_BUFFER_POOL_STAT
DBA_HIST_DB_CACHE_ADVICE
DBA_HIST_SHARED_POOL_ADVICE
sql:
DBA_HIST_SQL_SUMMARY
DBA_HIST_SQLSTAT
DBA_HIST_SQL_PLAN

other:
DBA_HIST_SYSSTAT
DBA_HIST_FILESTATXS

DBA_HIST_WR_CONTROL
DBA_HIST_SNAPSHOT
DBA_HIST_DATABASE_INSTANCE
DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY
sprawdzenie częstotliwości:
SELECT * FROM DBA_HIST_WR_CONTROL
ustawienie częstotliwości:
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.MODIFY_SNAPSHOT_SETTINGS ([retention – min],[interwal – min]);
manualny snapshot:
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_SNAPSHOT();
drop snapshot:
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.DROP_SNAPSHOT_RANGE([low_id],[end_id]);
raporty AWR:
$oracle_home/rdbms/admin/awrrpt.sql
$oracle_home/rdbms/admin/awrrpti.sql – z wyborem instancji
raporty ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor:
analiza danych z AWR pod względem wąskich gardeł
$oracle_home/rdbms/admin/addmrpt.sql