Teraz z grubej rury blokada 😉

iptables -N apache_dos
iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 –syn -j apache_dos
iptables -A apache_dos -m hashlimit –hashlimit 2/sec –hashlimit-burst 30 \
–hashlimit-mode srcip –hashlimit-name apache_DDOS \
–hashlimit-htable-expire 30000 \
–hashlimit-htable-max 65535 -j ACCEPT
iptables -A apache_dos -j DROP

iptables -N apache_dos

iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 –syn -j apache_dos

iptables -A apache_dos -m hashlimit –hashlimit 10/sec –hashlimit-burst 30 \

–hashlimit-mode srcip –hashlimit-name apache_DDOS \

–hashlimit-htable-expire 30000 \

–hashlimit-htable-max 65535 -j ACCEPT

iptables -A apache_dos -j DROP

Metoda chyba najpewniejsza i najprostsza, można zobaczyć efekty wykonując polecenie:

iptables -vL apache_dos

inspiracja – sow 😉