cd /usr/src
wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.38.6.tar.gz

tar xf linux-2.6.38.6.tar.gz
cd linux-2.6.38.6

pobieramy patcha IMQ

wget http://www.linuximq.net/patchs/linux-2.6.38-imq-multiqueue-test1.patch

patch -p1 <linux-2.6.38-imq-multiqueue-test1.patch

W celu ułatwienia sobie życia skopiujemy aktualne ustawienia jądra:

cp /boot/config-`uname -r` ./.config

teraz

make menuconfig

ustawiamy co tam uważamy za stosowne, w kontekście tego wpisu znaczenie mają jedynie opcje:

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IMQ=m
CONFIG_IMQ=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AA is not set
CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AB=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BA is not set
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BB is not set
CONFIG_IMQ_NUM_DEVS=16

Następnie przystępujemy już do kompilacji i budowy paczek.

make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-custom kernel_image kernel_headers

pozostało zainstalowac powstałe paczki 😉