def

 • Klucz publiczny jest kluczem szyfrującym.
  Jego nazwa wzięła się z tytułu tego iż powinien być dostępny dla wszystkich.
 • Klucz publiczny i prywatny danego użytkownika stanowią unikalną parę.
 • Osoba chcąca wysłać zaszyfrowaną wiadomość/plik do właściciela klucza szyfruje ją jego kluczem publicznym.
 • Wiadomość taką można rozszyfrować tylko odpowiednim kluczem prywatnym (stanowiącym parę z kluczem publicznym).
 • Osoba szyfrująca plik czyimś kluczem publicznym nie może go ponownie przeczytać.
 • Podpis cyfrowy natomiast polega na tym, iż w procesie szyfrowania (podpisu) wykorzystujemy klucz prywatny.
  Plik/wiadomość będzie można odszyfrować tylko kluczem publicznym pasującym do klucza prywatnego.
  Dzięki temu odbiorca będzie pewien, że dostaje plik/wiadomość od pożądanej przez niego osoby.
 • Obie funkcje tj. szyfrowanie i podpisanie cyfrowe, można łączyć do jednego pliku/wiadomośći
  Najpierw wiadomość/plik podpisuje się kluczem prywatnym nadawcy, a potem szyfruje się kluczem publicznym odbiorcy.
  Odbiorca odwraca ten proces.

generacja pary kluczy (publiczny i prywatny):

 • gpg –gen-key

odcisk palca (weryfikacja klucza publicznego):

 • gpg –fingerprint
 • gpg –with-fingerprint [plik]
 • /etc/pki/rpm-gpg #lokalizacja kluczy redhat,fedora

pliki baz

 • pubring.gpg #publiczna baza domyślna, widoczne przy gpg -k
 • secring.gpg #prywatna baza domyślna, widoczne przy gpg -K
 • gpg.conf #plik konfiguracji

lista kluczy w bazie

 • gpg [ -k | –list-keys] [user] #baza ~/.gnupg/pubring
 • gpg [ -K | –list-secret-keys ] [user] #baza ~/.gnupg/secring

lista podpisów dla kluczy publicznych

 • gpg –list-sigs

sprawdzanie podpisu

 • gpg –verify [signed_file] #sprawdzanie podpisu
 • gpg –check-sigs #lista i sprawdzenie podpisów kluczy

edycja klucza

 • gpg –edit-key [user_ID]

podpisywanie klucza publicznego w bazie

 • w przypadku błędu:
  • It is NOT certain that the key belongs to the person named in the user ID.
 • najpierw należy wygenerować swój klucz prywatny a potem podpisać klucz publiczny:
  • gpg –edit-key
  • Command> sign

import klucza do bazy:

 • gpg –import [pubkeyfile_path]

export kluczy

publiczny

 • binarnie:
  • gpg –export [user] > [output_file]
 • ascii
  • gpg -a –export [user] > [output_file]

prywatny

 • gpg -a –export-secret-keys [user]> [output_file]

usuwanie klucza

 • gpg –delete-keys [user] [baza]
 • gpg –delete-secret-keys [user] [baza]

podpisywanie pliku

 • każda osoba posiadająca klucz publiczny nadawcy może go zweryfikować i być pewnym że nie została ona zminiona,
  oczywiście sygnaturę można wysłać w osobnym pliku
 • gpg -u [localuser] -s [file] #opcja -u ustawia defaultowy klucz prywatny, bez tej opcji zostanie użyty pierwszy klucz wybrany z bazy
 • gpg -s [file] #podpis skonwertowany do ASCII
 • gpg –clearsign [file] #podpis i nie kompresowanie tylko dołączenie sygnatury pod dokumentem
 • gpg -b [file] #generacja samej sygnatury musi być plik ponieważ jest generowana na podstawie sumy kontrolnej pliku i klucza prywatnego

podpisywanie klucza publicznego w bazie

 • gpg -u [localuser] –edit-key [pulic_user]

szyfrowanie

asymetryczne

 • gpg –output [output_file].pgp [–encrypt|-e] [–recipient|-r] „[nazwa_klucza_publicznego_z_bazy]” [input_file]
  • recipienta(adresata) można pobrać z komendy: gpg –list-keys
 • gpg -a -r [email protected] -e [file] -o [output_file] #szyfrowanie w formacie ASCII
 • można dodać wielu adresatów (recipients)

symetryczne

 • gpg -c [file]

deszyfrowanie:

 • gpg -o [output_file] -d [pgp_file]
 • gpg –output [output_file] –decrypt [pgp_file]