proste oczywiste jednakże czasami gdzieś umyka….

hping3 –udp –rand-source [ip] –flood -p 53

to polecenie mocno zaatakuje nasz serwer DNS …

Polecam sprawdzić swoje maszyny, można się zdziwić.

zainspirowane testem Łukasza z Gliwic, który skutecznie uziemił moja sieć.