WordPress – obowiązkowe zabezpieczenia

Ściąga Admina Zostaw komentarz

Drobna modyfikacja poprzednich regułek. Oczywiście zmiany podyktowane przykrymi doświadczeniami 😉

 

IfModule rewrite_module>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} -d
RewriteRule .* /index.php?dir=$0
</IfModule>

<FilesMatch „wp-config.*\.php|\.htaccess|readme\.html”>
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>

<Files wp-login.php>
AuthType Basic
AuthGroupFile /dev/null
AuthName „stop”
AuthUserFile /password (tutaj haslo dostepu do panelu logowania)
require valid-user
</Files>

<Files xmlrpc.php>
Order deny,allow
Deny from all
</Files>

RewriteCond %{QUERY_STRING} author=\d
RewriteRule ^ /? [L,R=301]

<Files ~ „^.*\.([Hh][Tt][Aa])”>
order allow,deny
deny from all
satisfy all
</files>

<Files wp-content/uploads/^(*.jpeg|*.jpg|*.png|*.gif|*.pdf)>
order deny,allow
deny from all
</Files>

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

<Files wp-content/uploads/*.php>
deny from all
</Files>

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Potrzebujesz pomocy w WordPress – obowiązkowe zabezpieczenia ? skontaktuj się z administratorem sieci oraz serwerów.
WordPress - Hosting: Twój hosting - Skórka: N.Design Studio - Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się