windows 10 otoczenie sieciowe smb słaby transfer wolno

windows 10 otoczenie sieciowe smb słaby transfer wolno

Skuteczne rozwiązanie:

PowerShell

 

Set-SmbClientConfiguration -EnableBandwidthThrottling 0 -EnableLargeMtu 1
Set-SmbServerConfiguration -EnableLeasing $false
NET STOP SERVER
NET START SERVER