Automatyczna aktualizacja oprogramowania innych firm jak Microsoft to bez wątpienia pozytywne naśladownictwo rozwiązań rodem z Linux.

Uruchamiamy cmd jako administrator i wykonujemy polecenie:

winget upgrade –all

Fajna sprawa 😉