Po domyślnej instalacji roundcube podczas zmiany hasła zwraca komunikat:

„Could not save new password. Encryption function missing”

„Nie udało się zapisać nowego hasła. Brak funkcji kodującej”

Powodem problemu jest mechanizm zmiany hasła, ustawiony na dovecot.

Naprawa polega na zmianie mechanizmu:

edytujemy plik: /opt/www/roundcubemail/plugins/password/config.inc.php

$config['password_algorithm'] = "ssha512";
$config['password_algorithm_prefix'] = "{SSHA512}";