Jak zainstalować Eseta na Linux nie będę pisał. Opisy ze strony Eseta są super.

Jednak znalezienie rozwiązania, które pozwoli połączyć eset z amavis na serwerze pocztowym graniczy z cudem. Precyzując, to nie znalazłem działającego rozwiązania.

Więc do dzieła:

Plik: /etc/amavis/conf.d/15-av_scanners

[
'ESET Software ESETS Command Line Interface',
'/opt/eset/efs/sbin/cls/cls', '--subdir {}',
[0], [1, 10, 50, 100], qr/result="([^"]+)"/
],

Plik: /etc/amavis/conf.d/50-user

@av_scanners = (
[ 'ESET Software ESETS Command Line Interface',
'/opt/eset/efs/sbin/cls/cls', '--subdir {}',
[0], [1, 10, 50, 100], qr/result="([^"]+)"/
],
);
@av_scanners_backup = (
['clamav-socket',
\&ask_daemon, ["CONTSCAN {}\n", '/var/run/clamav/clamd.ctl'],
qr/\bOK$/m,
qr/\bFOUND$/m,
qr/^.?: (?!Infected Archive)(.) FOUND$/m ],
);

Ot cała wielka tajemnica 😉

Teraz po restarcie amavisa widzimy takie cudo:

Dec 18 19:41:25 mx amavis[798413]: Found primary av scanner ESET Software ESETS Command Line Interface at /opt/eset/efs/sbin/cls/cls
Dec 18 19:41:25 mx amavis[798413]: Using secondary internal av scanner code for clamav-socket